ХАРХОРУМ_800

ЭЛДЭВ ОЧИРЫН ДҮРСТЭЙ ХЭВ /ХАРХОРУМ ХОТ/
Элдэв очир нь эвдэршгүй бат бөх, өнө мөнхийн бэлгэдэл юм.
Ийм дүрслэл бүхий хэв нь Хархорум хотын тууриас илэрсэн нь Монголчуудын хувьд элдэв очир нь XIII-XIV зуунд ч эрхэм чухал байсныг харуулдаг.
Зургийн тодорхойлолт алга байна.