Хархорум музейн түр үзэсгэлэнгийн танхимд үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай журам